Follow

Hijgerige verslaglegging van leidt tot onrust omdat het geen handelingsperspectief geeft. Zo vererger je de chaos ipv die te duiden en handelbaar te maken. zylstra.org/blog/2019/03/6262/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Ton's personal Mastodon instance