Follow

Je kunt bij stikstof wel bekvechten over de berekende cijfers, maar fundamenteler is dat de regering beperking bepleit maar niet de consequenties van beperking aanvaardt, en wegmoffelt met 'toekomstige compensatie'

zylstra.org/blog/2019/10/meer-

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Ton's personal Mastodon instance