Follow

Op van @CoderDojoNL gaf ik afgelopen zaterdag een presentatie over wanneer maken als een superkracht voelt, en de morele verantwoordelijkheden van een Mijn werk aan Impact door Connectie met @wijzijnfers was het startpunt zylstra.org/blog/2019/11/hande

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Ton's personal Mastodon instance