Follow

(Onderzoeks)journalisten schrijf je in voor datajournalistiek progr Data als Kans april-mei met @beeldengeluid @bellingcat @localfocusnl beeldengeluid.nl/kennis/data-a Want ik wil veel meer journalistiek en veel minder nieuws

zylstra.org/blog/2020/01/dataj

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Ton's personal Mastodon instance