Follow

Bekeek toevallig de page source van de NRC site en vond een oproep voor ontwikkelaars. Is het nou grappig, of triest dat niemand anders dan technici geacht worden ooit view source te doen.

zylstra.org/blog/2020/01/12698

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Ton's personal Mastodon instance