Follow

De Basisregistratie WOZ wil geen basisregistratie zijn. Per uitvoeringsbesluit wordt de toegang tot de WOZ waarden sterk ingeperkt. Overheden die eigenlijk verplicht zijn het te gebruiken wordt toegang geweigerd.

zylstra.org/blog/2020/02/de-ba

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Ton's personal Mastodon instance