Follow

Waar is de RIVM data? Hoe kunnen we het RIVM helpen transparanter te zijn, en data ter beschikking te stellen die anderen helpt in actie te komen? cc @dutchspring @MatthijsSienot

zylstra.org/blog/2020/03/waar-

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Ton's personal Mastodon instance