🤬
---
RT @patricksavalle@twitter.activitypub.actor
Today the Dutch government officially announced the 'legal foundations' of a true police state will be put in place. Ironically on the birthday of our non-democratically 'elected' king.

#Covid_19 is the 9/11 of 2020.

#Resistance
twitter.com/patricksavalle/sta

@defries Zullen we eerst de tekst van die wet eens lezen. Nl als die overeenkomt met "Als de spoedwet wordt aangenomen, blijft hij tot 30 september van kracht, schrijft de NRC. Het parlement moet met de wet instemmen en ook stemmen over een eventuele verlenging." is er niet veel aan de hand. De huidige noodverordeningen hebben namelijk bijv geen einddatum.

@ton Wat is jouw ervaring over de tijdelijkheid van andere ingrijpende oplossingen als ze vanuit de overheid komen?

@defries dat is precies de lakmoesproef, zit er een tijdsbegrenzing in de ontwerpwet? Het NRC lijkt te zeggen van wel (30-9), met expliciet een meerderheid in de TK nodig voor verlenging. Maar je weet het pas op het moment dat het ontwerp naar de TK gaat en openbaar is. Ze hadden ook met bestaande middelen de noodtoestand uit kunnen roepen. De noodverordeningen per regio nu hebben GEEN einddatum, dus liever een instrument dat het wel heeft.

@defries al met al is lijkt er dus in dit pad meer parlementaire controle dan tot nu toe. Maar alleen de tekst van de ontwerpwet kan daar uitsluitsel over geven. De komende dagen goed de TK site in de gaten houden dus :)

@ton ik ben zeer, zéér terughoudend en argwanend als het dit soort heftige dingen betreft.

Het introduceren van iets heftigs en ingrijpends – onder de noemer van tijdelijk – gebeurt vaker en het compromis wat na de tijdelijke fase gemaakt wordt gaat vaak veel verder dan waar in eerste instantie mee akkoord mee gegaan zou zijn.

@defries scopecreep is een issue ja, zoals met antiterreurwetgeving bijv. Ken jij eerdere wetten die een expliciete einddatum hadden, tenzij herbevestigd door het parlement? Scopecreep zie ik vaker, ''timecreep' heb ik zo geen voorbeelden van in NL. Andere rode vlaggen in de ontwerptekst zouden zijn: doelbinding aan Corona staat niet bovenaan maar onderaan, er is geen limitatieve opsomming van middelen maar 'wordt ingevuld met verordeningen', er staan dingen in over dataverzameling.

@ton Er zijn voldoende maatregelen die als tijdelijk geïntroduceerd zijn die, al of niet in een verwaterde versie, definitief werden. Goed collectief voorbeeld is het welbekende kwartje van Kok.

Maar ja, scopecreep en timecreep en generieke oplossing voor een specifiek probleem zijn de drie dingen waar ik op zal letten.

@defries het kwartje v Kok had nooit een einddatum , precies dat is het punt
Tijdelijk is geen afdoende verwoording want eeuwig is ook tijdelijk

@ton Wel verkocht als een tijdelijke maatregel, maar inderdaad. Precies dat is het probleem.

We zullen het zien!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Ton's personal Mastodon instance