Follow

In Enschede luiden de klokken nu en hangen de vlaggen halfstok. Precies twintig jaar geleden werd de stad verscheurd door explosies. In mijn gedachten ben ik er even terug, daar en toen.

zylstra.org/blog/2020/05/ensch

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Ton's personal Mastodon instance