Follow

Het emotierijkste verhaal wordt het meest gedeeld, ongeacht waarheidsgehalte. Elmine Wijnia zoekt de details uit van 1 enkele veelgedeelde Facebook posting storymin.es/2020/07/wie-het-em

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Ton's personal Mastodon instance