@ton Dat zou voor mij één van de redenen zijn om het niet op een laptop lokaal te draaien - niet alleen is instellen ineens een dingetje als je die laptop om welke reden dan ook herinstalleert, het is ook een dingetje als die laptop onverhoopt eens gejat wordt.

Niet toevallig nog ergens een server-achtig apparaat slingeren waar zulks kan worden ondergebracht?

@doenietzomoeilijk nu ja uiteindelijk zat ik gewoon op het verkeerde spoor, en kan Anki gewoon met Obsidian praten als ik de gedocumenteerde instellingen voor beiden gevolgd had. Ik dacht alleen maar dat ik het in de lokale webserver moest zoeken. Dus in die zin is er niets aan de hand, zowel Obsidian als mijn Anki deck zijn ook nog beschikbaar als mijn laptop wegvalt/gejat wordt. Verder draai ik niets kritisch op die lokale webserver

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Ton's personal Mastodon instance