Follow

23 maart de SOS Tech Awards van Open State Foundation en SETUP, de Black and Glass Box Awards voor openheid en transparantie, en de Dode / Levende Mussen Awards voor verantwoordelijkheid nemen bij technische misstappen (ipv alleen op z'n Facebooks 'sorry' zeggen en over tot de orde van de dag).

zylstra.org/blog/2021/02/open-

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Ton's personal Mastodon instance