Follow

De @Datavakbond (datavakbond.nl) heeft een overzicht gemaakt van wat politieke partijen in hun programma's zeggen over data, datagebruik en regulering. Nuttig om door te nemen. datavakbond.nl/wp-content/uplo Had nog nooit van de Datavakbond gehoord, en heb me maar eens even aangemeld.

zylstra.org/blog/2021/02/15803

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Ton's personal Mastodon instance