Follow

Gebruik jij Obsidian? Zou het leuk/interessant zijn een on-line sessie te houden met andere NL gebruikers, om wat we met Obsidian doen onderling te vergelijken?

zylstra.org/blog/2021/03/15944

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Ton's personal Mastodon instance