Follow

Amsterdam wil een openbaar register van alle sensoren in de publieke ruimte. Na het openbare algoritme-register lijkt me dit een mooie vervolgstap. Na consultatie zou na de zomer een meldingsplicht in moeten gaan.

zylstra.org/blog/2021/04/amste

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Ton's personal Mastodon instance