Follow

FOSS4GNL Call for Speakers tot 10 september! Dutch FOSS for Geo conference, call for speakers open until September 10th! ( Ik sprak in 2018 op FOSS4GNL (en in 16 op FOSS4G global), en dat was leuk. Hoop er dit jaar weer bij te zijn. Jij ook?

zylstra.org/blog/2021/09/foss4

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Ton's personal Mastodon instance