Follow

Een wolf loopt langs aan de overkant van een straat in onze wijk. Problematischer dan de wolf is het feit dat de camera de overkant van de straat vastlegt.

zylstra.org/blog/2022/04/een-w

@Ton Zijlstra Zolang de politie aan bedrijven vraagt om bij een inbraakgolf de cameras toch ook de weg te laten meepikken zal men er weinig mee doen. Hier zie je een paar van de ring bellen van Amazon maar die staan zelden richting de weg (grote tuinen enzo).

@ton Ik dacht dat dat niet eens mocht (wettelijk gezien)?
Maar IANAL

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Ton's personal Mastodon instance