Een wolf loopt langs aan de overkant van een straat in onze wijk. Problematischer dan de wolf is het feit dat de camera de overkant van de straat vastlegt.

zylstra.org/blog/2022/04/een-w

@ton Ik dacht dat dat niet eens mocht (wettelijk gezien)?
Maar IANAL

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Ton's personal Mastodon instance