Follow

Public Spaces legt uit hoe ze hun conferentie met self-hosted open source tools organiseerden. Kudos aan @BjornW voor het geven van het juiste zetje. Ik hoor je nudges ook bij OpenNL, Björn, en je hebt gelijk.

zylstra.org/blog/2022/06/publi

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Ton's personal Mastodon instance